INNBYDELSER RITT


På denne siden vil det bli lagt ut linker til aktuelle ritt. Alle medlemmer oppfordres til å bruke gjesteboka til å få med seg andre på disse rittene og arrangere felles kjøring m.m

Årsmøte

25.12.19


Toten-Kranken CK avholder årsmøte 27.01.20, KL 18.00.


Saker som som medlemmene ønsker å ta opp på møtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Innkalling og sakspapirer vil bli sendt ut til alle medlemmer senest en uke før møtet.


Med ønsker om en fortsatt god jul


Mvh

Styret

Copyright © All Rights Reserved