MEDLEMSKAP

MEDLEMSKAP

Innmelding i Toten-Kranken CK


De som ønsker å melde seg inn i klubben sender følgende opplysninger til

post@toten-kranken.no

- Navn

- Adresse

- Fødseldato

- Tlf.

- Mail (hvis du bruker annen adresse enn den du sender fra.)


Lisens bestiller den enkelte utøver selv via :  https://reg.eqtiming.no/SykkelLisens


Medlemskontigenten er fastsatt til kroner 200,- for 2020. Når styret har mottatt informasjon for inmelding, vil det bli sendt ut giro/faktura.


NB! Hvis du hadde aktiv lisens for en annen klubb i 2019, må overgangsskjema fylles ut.

Dette finner du under nyttige skjemaer på www.sykling.no.

Copyright © All Rights Reserved