MEDLEMSKAP

MEDLEMSKAP

Innmelding i Toten-Kranken CK


De som ønsker å melde seg inn i klubben sender følgende opplysninger til

post@toten-kranken.no

- Navn

- Adresse

- Fødseldato

- Tlf.

- Mail (hvis du bruker annen adresse enn den du sender fra.)


Lisens bestiller den enkelte utøver selv via :  https://reg.eqtiming.no/SykkelLisens


Medlemskontigenten er fastsatt til kroner 200,- for 2018. Når styret har mottatt informasjon for inmelding, vil det bli sendt ut giro/faktura.


NB! Hvis du hadde aktiv lisens for en annen klubb i 2017, må overgangsskjema fylles ut.

Dette finner du under nyttige skjemaer på www.sykling.no.

Årsmøte

25.12.19


Toten-Kranken CK avholder årsmøte 27.01.20, KL 18.00.


Saker som som medlemmene ønsker å ta opp på møtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Innkalling og sakspapirer vil bli sendt ut til alle medlemmer senest en uke før møtet.


Med ønsker om en fortsatt god jul


Mvh

Styret

Copyright © All Rights Reserved